01. Doba imperija 1878-1914.

Домаћи задатак

 

1. Шта је идеологија, када се јавља и које су најпознатије?

2. Када се јавио империјализам и шта он представља?

3. Анализирајте мапу колонијалне поделе света и наведите које колоније је поседовала Енглеска.

5. Зашто су Немачка и Италија имале сразмерно мало колонија?

6. Направите табелу колонијалне поделе света са следећим елементима: војни савези, година оснивања, чланице.