02. Epoha napretka

Домаћи задатак

 

1. Који историјски период називамо Бел епок и које су његове карактеристике?

2. Направите табелу научника, уметника и проналазача са ниховим делима који су обележили Бел епок.

3. Шта називамо Другом индустријском револуцијом?

4. Наведите последице Друге индустријске револуције.

5. Опишите промене у облачењу људи које се дешавају после Првог светског рата.