04. Vladavina Milana i Aleksandra Obrenovića

Домаћи задатак

 

1. Наведите када настају политичке странке, њихова имена и вође.

2. Направите хронолошку линију главних догађаја за време владавине краља Милана Обреновића.

3. Наведите зашто је значајна владавина краља Милана.

4. Која су главна обележја владавине краља Александра Обреновића?

5. Зашто је питање женидбе краља Александра било од велике важности за државу?

6. Када се десио Мајски преврат и које су његове последице?