12. Revolucije u Rusiji

Домаћи задатак

 

1. Зашто је дошло до револуција у Русији?

2. Које промене је донела Фебруарска, а које Октобарска револуција?

3. Коју стратегију је користио Лењин за извођење револуције?

4. Зашто је Лењин распустио скупштину и завео диктатуру?

5. На основу мапе одговорите које територије су држали Бели, а које Црвени?