14. Život u okupiranoj Srbiji i Solunski front

Домаћи задатак

 

1. Анализирајте карту и одговорите: Која је била природна граница између две окупационе области?

2. Шта се бугаризацијом желело постићи?

3. Наведите значај Топличког устанка.

4. Које успехе на Солунском фронту је Србија постигла 1916. године?

5. Анализирајте карту и наведите којим правцима се кретала српска војска приликом пробоја Солунског фронта?

6. Наведите последице Првог светског рата за српски народ.