15. Stvaranje Jugoslavije

Домаћи задатак

 

1. Када се јавила југословенска идеја и шта је представљала?

2. Шта је српска влада изјављивала Нишком декларацијом?

3. Ко се и шта споразумео Крфском декларацијом?

4. Када и из којих делова је коначно створена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца?

5. Зашто се Краљевина СХС морала одрећи дела територије у корист Италије?