16. Evropa i svet posle Prvog svetskog rata

Домаћи задатак

 

1. Наведите имена личности са фотографија у лекцији.

2. Наведите одлуке Версајског мира за Немачку.

3. Који главни циљ је имало Друштво народа и да ли га је испунило?

4. Шта је "Црни уторак"?

5. Ко и када је открио пеницилин?

6. Шта је прохибиција?