17. Evropa između dva svetska rata

Домаћи задатак

 

1. Наведите главне карктеристике фашизма.

2. Када и на који начин је Бенито Мусолини дошао на власт у Италији?

3. Где је Адолф Хитлер изложио свој политички програм и шта је он обухватао?

4. Наведите главне карактеристике социјалистичког друштвеног поретка.

5. Шта је стаљинизам?