19. Kraljevina SHS 1918-1929.

Домаћи задатак

 

1. Које институције нису створене у Краљевини СХС до 1921. године?

2. Наведите странке и њихове вође.

3. Шта је "хрватско питање"?

4. Зашто је изгласан српски концепт устава (Видовдански устав)?

5. Какву спољну политику је водио краљ Александар и којим аргументима то можете доказати?

6. Објасните теорију о троименом народу.