20. Kraljevina Jugoslavija 1929-1941.

Домаћи задатак

 

1. Наведите главну последицу атентата у скупштини 1928. године.

2. Које све промене су обележиле Шестојануарску диктатуру?

3. Када влада Намесништво и које су се владе у том периоду промениле?

4. Наведите главне карактеристике владе Милана Стојадиновића у спољнополитичком, економском и црквеном смислу.

5. Када је направљен споразум Цветковић-Мачек и која је била његова суштина?

6. Анализирајте мапу поделе на бановине и наведите:На које бановине је била подељена територија данашње Србије?